Zelfstandigheid

Zelfstandigheid


Zelfstandig leren op een daltonschool houdt in dat leerlingen uitgedaagd worden hun leertaken zelf tot een goed einde te brengen. Om later als volwassenen goed te kunnen functioneren moeten de leerlingen leren beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen. De keuzevrijheid dwingt de leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen over een verantwoorde werkwijze.

Als je zelfstandig bent, zie je dat aan verschillende dingen. Allereerst kan het gaan over zelfredzaamheid. Daarmee wordt bedoeld dat je jezelf kunt redden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een kleuter die zichzelf kan aankleden, maar ook over een groep 8’er die zelfstandig naar school fietst of boodschappen doet.

Het kan ook over zelfstandig werken gaan. Dan kun je je werk doen, zonder dat je anderen nodig hebt. Op school leer je dat bijvoorbeeld als je weet wat je voor de weektaak moet doen en hoe je het moet doen en als je zelf alle materialen en hulpmiddelen kunt pakken, die je nodig hebt.

Het kan ook gaan over zelfstandig leren. Dan gaat het over nadenken over je eigen leren: wat je vooraf doet, wat tijdens het leren en wat na het leren. Op school leer je dat bijvoorbeeld door na te denken hoe je een stappenplan moet gebruiken bij het lezen en schrijven van een tekst en als je nadenkt over wat je kunt doen om door te zetten en gemotiveerd te blijven.