Reflectie

Reflectie


Nadenken over je eigen gedrag, je werkhouding en je resultaten is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de te maken opdrachten. Achteraf worden inspanning en resultaat met elkaar vergeleken.

Je kunt ook over jezelf nadenken en er dan wat van vinden. Dat is op school bijvoorbeeld erg handig. Docenten vinden het een goed idee, als je nadenkt over je eigen leren, omdat je jezelf dan tips kan geven hoe je beter kunt worden.

Door over jezelf na te denken, bouw je eigenlijk een theorietje over jezelf. Zo’n theorie over jezelf kan ook gaan over wat je leuk vindt, wat je goed kunt, over hoe je leert en wat je zeker niet moet doen bij het leren, waar en hoe je dat het best kunt doen, met wie je het best samen kunt leren.

Nadenken over je eigen werken en leren, heet reflecteren. Je kunt het doen vooraf, tijdens en na het leren. De bedoeling is om over de ervaringen bij het werken en leren na te denken, om zo beter te worden.

Natuurlijk kun je dit ook samen doen. Dan kun je feedback geven aan je klasgenoot over het werken en leren. Zo kun je ook samen successen vieren of teleurstellingen verwerken.