Verantwoordelijkheid

Verantwoorde•lijk•heid


Als leerling leer je op school een eigen keuzevrijheid te hanteren, waarbij jijzelf verantwoordelijk bent voor je (leer)gedrag en het schoolwerk, de taak. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden.

Door jou meer ruimte te bieden, kun jij een actieve en nieuwsgierige leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag! Je bent wel vrij om te denken, te voelen en te willen, maar je bent niet vrij om het te doen. Er zijn wetten, regels en afspraken waar je je aan moet houden. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijd en de schoolregels vormen op school de afspraken waarbinnen jij de keuzevrijheid leert gebruiken.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het kiezen wat je wilt leren, met wie je wilt leren, hoe (op welke manier), wanneer (planning) en waarmee (materialen) je wilt leren en waar je wilt leren. Je leert verantwoordelijkheid te dragen voor jouw eigen schoolwerk, dat je in vrijheid uitvoert.

Bij vrijheid hoort dus verantwoordelijkheid. Als je zelf de keuze maakt wat je gaat leren, met wie je gaat leren, waarmee je gaat leren en wanneer je gaat leren, moet je ook leren dat je dan niet een ander de schuld kan geven als het misgaat. Als je zelf kiest, maar je keuze blijkt de verkeerde te zijn geweest, heb je het ook zelf gedaan en moet je het proberen de volgende keer beter te doen. Dat wordt bedoeld met vrijheid in gebondenheid.