Samenwerking

Samenwerking


Daltononderwijs biedt de leerlingen iedere dag de mogelijkheid samen te werken. Doordat leerlingen samen met docenten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen.

Om later te kunnen samenleven en samenwerken, moeten de leerlingen op school dus niet alleen leren lezen, spellen en rekenen en over de wereld leren, maar ook leren om met anderen samen te leven, te werken en te leren. Het leuke is dat leerlingen dat meestal helemaal niet erg vinden. Samen werken en leren vinden zij juist leuk.

Toch gaat samenwerken niet vanzelf. Dat moet je ook leren. Het gaat om rekening te leren houden met elkaar, maar ook over leren opkomen voor jezelf en om het leren helpen van elkaar.

Samenwerken gaat met vrienden vaak goed, maar je moet ook leren samen te werken met leerlingen die niet meteen je vrienden zijn. Het is handig om werkvormen te leren, die je kunt gebruiken bij samenwerken. Soms is het handig om vooraf duidelijk te hebben over de rollen die je kunt spelen. Ben je de voorzitter, de notulist?

Samenwerken is wel wat anders dan samen leren. Bij samen leren gaat het erom dat leerlingen met en van elkaar leren.