Effectiviteit

Ef•fec•ti•vi•teit


Leerlingen krijgen de ruimte om te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een leerproces, waarin jezelf kennen en jezelf kunnen inschatten een grote rol spelen. Het gaat erom dat je leven, werken en leren het best leert door daarmee te oefenen.

Je moet zoveel mogelijk op school leren om te leven, te leren en te werken. Je moet oefenen in zelfstandig taken maken, oefenen in goede keuzes maken, oefenen in verantwoordelijkheid dragen, oefenen in samenwerken en oefenen in het nadenken over de taak.